Behandling av personuppgifter

För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vill skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig och behöver därför dina personuppgifter för att du bland annat ska kunna använda våra digitala tjänster.

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersätte samtidigt den svenska personuppgiftslagen PUL. Syftet är att ställa högre krav på hur företag hanterar kunders personuppgifter och för att du som kund ska känna dig tryggare. I samband med detta uppdateras och förbättras vår dataskyddspolicy.

Vad är GDPR?

Den nya dataskyddsförordningen som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny reglering för att stärka rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet vid behandling av personuppgifter.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi värnar om din personliga integritet vid behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas i samband med att du ingår avtal med oss. Detta innefattar uppgifter som behandlas innan avtal ingås, för löpande avtalsadministration och för att kunna fullgöra avtalet samt följa de lagar och regler som banken omfattas av.

Uppgifterna kan användas för att utarbeta relevanta erbjudanden till dig och för marknadsföringsändamål av banken och inom ramen för gällande sekretessbestämmelser av andra företag som banken samarbetar med. Vi lagrar personuppgifter enbart under den tid som det är nödvändigt sett till ändamålet med behandlingen. När syftet med behandlingen upphör tas uppgifterna bort enligt fastställda rutiner.

Dina rättigheter som kund hos oss

Du som kund har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har bland annat rätt till information om hur vi behandlar dina personuppgifter och rätt till registerutdrag. Du kan även ha rätt att få uppgifter rättade, begränsade eller raderade samt under vissa förutsättningar begära att få dina personuppgifter flyttade så kallad dataportabilitet.

Mer information om hur Volvofinans Bank behandlar dina uppgifter finns i vår dataskyddspolicy.
Läs dataskyddspolicyn i sin helhet