Att ha tillgång till bil via sin arbetsgivare är både förmånligt och bekvämt. Om du sedan kan välja förmånsbil eller personalbil beror på klart på vad du jobbar med och vad din arbetsgivare har för förmånspolicy. Vad som än passar er bäst så kan ni få det hos CarPay Move.

Förmånsbil

Personalbil

Arbetsgivaren är leasetagaren och betalar leasingavgiften ja ja
Arbetsgivaren står för bilkostnaden ja nej
Arbetstagaren betalar bilkostnaden via löneavdrag nej ja
Arbetstagaren förmånsbeskattas ja ja
Bilkostnaden påverkas av körsträckan ja ja
Bilen får nyttjas privat ja ja
Bilkostnaden påverkas av hur mycket bilen körs privat ja nej

Poängen med personalbil är att den ska vara kostnadsneutral för din arbetsgivare och förmånlig för dig.

Personalbilen är kostnadsneutral för arbetsgivaren

Det som främst skiljer en personalbil från en förmånsbil är att personalbilen är kostnadsneutral för arbetsgivaren. Din arbetsgivare betalar leasingavgiften och gör i sin tur ett avdrag på din lön som motsvarar arbetsgivarens totalkostnad för bilen (TCO). Därmed blir din arbetsgivares kostnad för bilen noll.

Ett räkneexempel

Bilen kostar din arbetsgivare totalt 8 500 kr och har ett förmånsvärde på 5 800 kr.
Nettolöneavdraget motsvarar alltid bilens förmånsvärde.

Arbetsgivarens totalkostnad 8 500 kr
Ditt nettolöneavdrag - 5 800 kr
Kvarvarande bilkostnad för arbetsgivaren = 2 700 kr

Eftersom arbetsgivaren inte behöver betala sociala avgifter (31,42%) på bilkostnaden ska du heller inte få löneavdrag för det. Den kvarvarande bilkostnaden (som ska täckas av ditt bruttolöneavdrag) minskas därför med en summa motsvarande de sociala avgifterna på beloppet: 2 700/1,3142 = 2 054 kr
För att få fram total månadskostnaden, efter skatt, drar din arbetsgivare av marginalskatt (exempelvis 50%) på det framräknade bruttolöneavdraget: 2054 x 0,5 = 1027 kr

Personalbilskalkylen för arbetsgivaren
Bilens totalkostnad 8 500 kr
Ditt nettolöneavdrag  5 800 kr
Ditt bruttolöneavdrag  2 700 kr
Personalbilskostnad = 0 kr

Personalbilskalkylen för dig
Nettolöneavdrag 5 800 kr
Bruttolöneavdrag 2 054 kr
Marginalskatt på bruttolöneavdrag (50%) 1027 kr
Total månadskostnad = 6827 kr

Personalbilen är förmånlig för dig

Personalbilen innebär ett bekymmersfritt och förmånligt sätt att ha bil för dig. Du får tillgång till en sprillans ny bil utan att behöva tänka på lån och kontantinsats. Du får också en bättre kostnadskalkyl än vid privatleasing eftersom du delvis betalar för bilen via bruttolöneavdrag. Du kan också dra ytterligare nytta av att din arbetsgivare får göra momsavdrag och betala mindre sociala avgifter.

Ett räkneexempel på däckförvaring

Nedan ser du ett räkneexempel på vad däckförvaring kan kosta om du får möjlighet att nyttja företagets avdragsrätt. Samma räkneövning kan genomföras på andra bilrelaterade kostnader som t.ex. service, försäkring, självrisk, vägtrafikskatt etc.

1200 kr

365 kr

Kostnad däckförvaring utan avdrag Kostnad däckförvaring personalbil

Ordinarie kostnad däckförvaring med skifte 1 200 kr
Företagets momsavdrag - 240 kr
Sänkta sociala avgifter - 230 kr
Marginalskatt - 365 kr
Nettokostnad för föraren 365 kr